החברה לרפואת הנקה בישראל
קול קורא לפרסום במועדון העיתונות של החברה לרפואת הנקה

"על משמרתכם הופקדתם יומם ולילה לעמוד לימין החולה במצוקתו בכל עת ובכל שעה..
ושמרתם עד מאוד חיי האדם מרחם אמו והיה שלומו ראש חרדתכם כל הימים...
תרבו חכמה ואל תרפו כי היא חייכם וממנה תוצאות חיים....."
מתוך שבועת הרופא העברי


אנו בחברה לרפואה הנקה רואים חשיבות גדולה במחקר, חציבת מידע מבוסס והנגשתו בתחום ההנקה ורפואת הנקה.
אחת למספר חודשים נשלח לחברי החברה בדואר האלקטרוני וכן באתר החברה תקצירי מאמרים, כנסים, וובינרים ופרסומים.
כל מי שמעוניין.ת לסכם ולפרסם במועדון עיתונות מתבקש.ת לשלוח בקובץ
word שם המאמר, כותבים, כתב העת בו פורסם, תקציר המאמר ופרטים אישיים לפרסום במועדון עיתונות.

את הקובץ יש לשלוח לכתובת [email protected]

חג שמח
החברה לרפואת הנקה