החברה לרפואת הנקה בישראל

ד"ר לארי נובל, מנהל פגייה בית חולים אלמהרסט, נוי יורק