החברה לרפואת הנקה בישראל
ההכשרות שלנו

הכשרות החברה לרפואת הנקה:

הידע הרפואי על חשיבות ההנקה לבריאות האם והילד הולך ומצטבר. 

החברה לרפואת הנקה בישראל הוקמה במאי 2018 ושמה לה למטרה את קידום הטיפול הרפואי בנשים ההרות, מניקות והיונקים בנושא ההנקה לרבות קבלת מידע מעודכן, תמיכה וטיפול מבוסס ספרות.

החברה תבקש להשיג מטרה זו באמצעים הבאים:

 • הפצת ידע מקצועי וטיפוח מודעותם של הרופאים בהתמחויות השונות בישראל המקבלים החלטות הנוגעות לבריאות האישה המניקה ולבריאות הילד.
 • הנגשת הידע הנדרש לטיפול במצבים רפואיים שונים המתקיימים אצל נשים מיניקות ותינוקות יונקים, מבלי לפגוע בהנקה.
 • שיפור שיתוף פעולה בין כלל הרופאים לבין יועצים מקצועיים אחרים לרבות אחיות, יועצות הנקה, תזונאיות ורופאים המתמחים בנושא ההנקה.
 • פיתוח מסגרת שתאפשר הכשרה ברמות שונות של ברפואת הנקה לרופאים בישראל.
 • טיפוח יחסי רעות והקפדה על קיום אמות מידה אתיות-מקצועיות עם עמיתים בארץ ובחו"ל.

במסגרת הכשרתם של רופאים, תתאפשרנה שלוש דרגות של הכשרה:

רמה א' - הכשרה בסיסית לכל רופא (מיועד במיוחד לרופאים ראשוניים)

 • הכשרה בת 12 שעות אקדמיות – במסגרת קורס פרונטלי (ובהמשך גם דיגיטלי), ניתן יהיה לעבור את ההכשרה בשתי המסגרות או לשלב בינהן.  
 • קבלת תעודה מטעם החברה תותנה בביצוע מבחן אמריקאי בציון מעבר של 80. 

רמה ב' - הכשרה לרופאים תומכי ההנקה

 • הכשרה בת 45 שעות לרבות שעות מעשיות.
 • קבלת תעודה מטעם החברה תותנה בביצוע מבחן בציון מעבר של 80.
 • לבוגרי רמה א' תינתן אפשרות להרחיב את ההכשרה לרמה ב' בהתאמת הסילבוס

רמה ג'- הסמכה ברפואת הנקה

 • הכשרה בנלאומית (אחד מהשניים) של מספר שנים   
 • IBCLC- של איגוד יועצות ההנקה המוסמכות הבינלאומי.
 • FABM- של האקדמיה לרפואת הנקה. 
 • נסיון מוכח של מעל 3 שנים בעבודה בפועל ברפואת הנקה
 • הכרה על ידי ועדת ההכשרה של החברה לרפואת הנקה בישראל