החברה לרפואת הנקה בישראל

מטרות החברה לרפואת הנקה בישראל 

1. הפצת ידע מקצועי ולטפח מודעות רופאים בהתמחויות השונות לטיפול במצבים רפואיים אצל נשים מניקות תינוקות יונקים, מבלי לפגוע בהנקה

2. הקניית מיומנויות לטיפול בבעיות הקשורות בהנקה

3. הגברת שיתוף פעולה בין הרופאים לבין יועצים מקצועיים אחרים כגון: אחיות ויועצות הנקה.

בשנת 2007 פרסמו נקר ש. ועמיתיו סקר אודות ידע ועמדות רופאי ילדים, משפחה ונשים בישראל. למרות שמרבית הרופאים והרופאות הסכימו כי הנקה היא צורת ההזנה המיטבית לתינוק וכי יש לעודד אותה, פחות מ-20% שוחחו על הנקה עם האישה ההרה ופחות מ-30% שוחחו עם האישה שלושה חודשים או יותר לאחר הלידה1.  זאת ועוד, ניכר פער ידע ניכר בתחום ההנקה וכי עיקר מקורות המידע היו קריאה והתנסות אישית. מולכו ש. ומנסובסקי מ. הציגו כנס של האקדמיה לרפואת הנקה ברוטרדם סקר שבצעו בקרב נשים בישראל אודות הצורך בהכשרת רופאים בתחום ההנקה בשנת 2018. בסקר זה ניכר כי שיעור גבוה של האימהות אשר הביעו חוסר שביעות רצון מהמענה שקבלו מהרופא אליו פנו בשל קשיים בהנקה ושיעור גבוה של אימהות היו מעונינות לבחור ברופא.ת משפחה בעלי הכשרה בתחום ההנקה. 

image.png

החברה לרפואת הנקה בתהליכי בנייה של מערך הכשרה לרופאים בהנקה, כאשר ההכשרה הבסיסית היא קורס הכשרה רמה א'- הכשרת רופאים תומכי הנקה שלב א'. 

הכשרה רמה א' מקנה ידע בסיסי לשם טיפול מיטבי באם ותינוקה ע"י רופאים מכל ההתמחויות השונות. 

דרישות הקורס כוללות נוכחות בהרצאות (12 שעות אקדמיות), קריאת ההנחיות הקליניות של הר"י בנושא תפקיד הרופא בהנקה ומעבר מבחן מסכם מקוון בציון של 80 ומעלה. כל העומדים/ות בדרישות אלו יהיו זכאיים לקבלת תעודה וכן יוכלו לפרסם שמם ופרטיים ליצירת קשר לפי רצונם באתר החברה תחת רופאים בוגרי הכשרות בחברה (לפרטים יש לפנות לרכזת החברה במייל [email protected]). בנוסף, הקורס מקנה 8 נקודות התעדכנות של הר"י לכל משתתף העומד בדרישות הקורס .

בתחילת דרכנו פרסמנו בבתי חולים ובקהילה כי בכל מקום בו ימצאו מעל 15 רופאים שמעונינים בקורס אנו צוות ההכשרות בחברה נגיע לביצוע הקורס. הקורס הראשון של הכשרה שלב א יצא לדרך בבית חולים בכרמל, לציין כי בית החולים החליט לממן מחצית מסכום הקורס כדי לעודד את הכשרת הרופאים בתחום ההנקה.  לכתבה על קורס בכרמל לחץ כאן

image.png

 

 בהמשך נערכו קורסים פרונטליים בבית חולים נוספים ובמשרדי הר"י. 

בכנס האקדמיה לרפואת הנקה ה-24 שנערך בבריטניה ב-2019, הצגנו את קורס הכשרה שלב א' כאמצעי חינוכי לעידוד מודעות  בתחום ההנקה בקרב רופאים בישראל. נכון ליום פרסום הפוסטר השלימו את קורס ההכשרה 94 רופאות ורופאים. נכון לשנת 2021 השלימו את קורס ההכשרה  מעל 200 רופאות ורופאים. 

יש לציין נכונות ונוכחות של סטודנטיות וסטודנטים לרפואה לעבור את קורס ההכשרה שלב א'. 

כולנו תקווה כי בעתיד נצליח לשלב בבתי הספר לרפואה בארץ תכנים בתחום ההנקה מהלך הלימודים הקדם קליניים וקליניים. 

 

נכון לשנת 2023 קרוב ל-500 רופאים ורופאות השלימו את ההכשרה שלב א׳ של החברה.