החברה לרפואת הנקה בישראל
חלב אם כמקור לנוגדני SARS-CoV-2

חלב אם כמקור לנוגדני [1]SARS-CoV-2, אוגוסט 2020

SSRN Electronics Journal

מאת ד"ר אוריין גנור-אריאב, מתמחה ברפואת משפחה, קופת חולים מכבי

 

מאז התפרצות COVID-19 רבים עוסקים במלאכת פיתוח חיסון לנגיף. עד כה, האמצעים הננקטים לצמצום ההתפרצות הם בידוד חולים מאומתים, ריחוק חברתי והקפדה על היגיינה אישית. יתכן וחלב אם הנושא בתוכו נוגדנים כנגד SARS-CoV-2 יוכל לשמש בעתיד כמנגנון הגנה נוסף. מטרת החוקרים במחקר זה היתה זיהוי נוכחות נוגדני IgA כנגד הנגיף SARS-CoV-2 בחלב אם של נשים אשר החלימו ממנו, ומדידת יכולתם לנטרל את הנגיף. המחקר פרוספקטיבי מקרה-ביקורת, הורכב מנשים מניקות שהחלימו וקבוצת ביקורת המורכבת מנשים מניקות בריאות. מהלך המחקר בוצע איסוף של דגימות סרום וחלב אם. בנוסף, נבדקה השפעת תהליך הפסטור על חלב אם בשתי שיטות שונות – פסטור בלחץ גבוה (HPP – High Pressure Pasteurization) ופסטור בחום (HoP – Holder Pasteurization). לצורך בדיקת נוכחות נוגדנים בוצעה בדיקת ELISA.  ב- 83% מדגימות חלב האם הנבדקות של חולות מאומתות (24/29) זוהו נוגדנים כנגד SARS-CoV-2, וכן ב- 67% (6/9) מן הדגימות של נבדקות חשודות. באף אחת מ- 13 דגימות הביקורת לא נצפו נוגדנים. יכולת נטרול הנוגדנים את הנגיף בתנאי in-vitro נצפתה ב- 13% מדגימות הסרום וב- 26% מדגימות חלב אם. על אף שלאחר פסטור נצפו נוגדנים בשתי הקבוצות, הרי שיכולת הנטרול של הנגיף נשמרה רק בדגימות שעברו פסטור בשיטת HPP. מסקנת החוקרים  היתה כי חלב אם של נשים אשר החלימו מ- COVID-19 מכיל כמויות משמעותיות של נוגדני IgA כנגד SARS-CoV-2, הן לפני ואחרי תהליכי פסטור, אם כי יכולת נטרול הנגיף ע"י הנוגדנים הייתה תלויה בשיטת הפסטור.

 

[1] Van Keulen BJ, Romijn M., Bondt, A., & el. Breastmilk; A Source of SARS-CoV-2 Specific IgA Antibodies. Aug 2020. SSRN Electronics Journal. doi: https://doi.org/10.1101/2020.08.18.20176743