החברה לרפואת הנקה בישראל
הקשר בין הנקה לבין הסיכון לפתח סרטן שחלה

הקשר בין הנקה לבין הסיכון לפתח סרטן שחלה[1], אפריל 2020

JAMA Oncology

מאת: מורן פרידמן, מומחית ברפואת משפחה ורופאת הנקה, קופ"ח כללית, המחלקה לרפואת משפחה בחיפה, חברת וועד מייסד ופועל של החברה לרפואת הנקה בישראל

 

הנקה נמצאה כמפחיתה את הסיכון לפתח סרטן שחלה תאי אפיתל במספר מחקרים, בעוד שבאחרים ללא השפעה. לא ברור אם הפחתת הסיכון היא מעבר להשפעת ההריונות ובאם משתנה בהתאם לסוג הסרטן מבחינה היסטולוגית. בנוסף, לא ברור מהספרות כיום השפעת משך תקופה ההנקה וכן האם ההגנה משתנה כתלות בזמן שחלף מאז תקופת ההנקה האחרונה. במחקר נאסף מידע על נשים ולדניות בריאות וחולות עם סרטן שחלה מ-13 מחקרי מקרה ביקורת מרחבי העולם ב- Ovarian Cancer Association Consortium מ-1989 ועד 2009. ניתוח המידע למחקר הנוכחי נעשה בשנים 2017-2019. המחקר וניתוח התוצאות נערך על 9973 נשים עם סרטן שחלה (גיל ממוצע 57.4 שנים) ו-13843 נשים בקבוצת הביקורת (גיל ממוצע 56.4 שנים). הנקה נמצאה כמפחיתה סיכון לסרטן שד חודרני ב-24% (OR=0.76; 95% CI, 0.71-0.80).    ללא קשר לכמות ההריונות, כל הנקה כלשהי נמצאה כקשורה בסיכון נמוך יותר לכל סוגי סרטן השחלה החודרני, ובפרט סרטן שחלה בדרגת התמיינות גבוהה מסוג Serous ו- Endometrioid. תקופה הנקה בודדת עם משך הנקה ממוצע של 1-3 חודשים קשורה בהפחתה של 18% לחלות בסרטן שחלה(OR=0.82; 95% CI, 0.76-0.88) ואילו הנקה למשך שנה ויותר קשורה בהפחתה של 34% לחלות בסרטן שחלה (OR=0.66; 95% CI, 0.58-0.75 ).    הפחתת הסיכון לסרטן שחלה גדולה יותר ככל שמרווח הזמן מתקופה ההנקה האחרונה היה קצר יותר (פחות מ-10 שנים, OR=0.56; 95% CI, 0.47-0.66), עם זאת הפחתת הסיכון נשמרת לאורך עשורים. מסקנת החוקרים היא כי הנקה קשורה בהפחתה משמעותית של האישה ללקות בסרטן שחלה מכל סוג לרבות הסוג הממית ביותר (Serous)  בדרגת התמיינות גבוהה. מכאן ניתן להסיק כי הנקה מהווה גורם סיכון בר שינוי להפחתת סיכון האישה לחלות בסרטן שחלה, ללא תלות במספר ההריונות.  

[1] Babic A, Sasamoto N, Rosner BA et al. Association between Breastfeeding and Ovarian Cancer Risk. JAMA Oncol. 2020;6(6): e200421. doi:10.1001/jamaoncol.2020.0421

חזרה לגיליון 1