החברה לרפואת הנקה בישראל
צמצום הקשר בין שימוש מוקדם בתמ"ל (תרכובת מזון לתינוקות) לבין הפסקת הנקה באמצעות הגבלת כמות התמ"ל היומית

צמצום הקשר בין שימוש מוקדם בתמ"ל (תרכובת מזון לתינוקות) לבין הפסקת הנקה באמצעות הגבלת כמות התמ"ל היומית[1]. אוקטובר 2019

Breastfeeding Medicine

מאת: מורן פרידמן, מומחית ברפואת משפחה ורופאת הנקה, קופ"ח כללית, המחלקה לרפואת משפחה בחיפה, חברת וועד מייסד ופועל של החברה לרפואת הנקה בישראל.

 

חשיפה מוקדמת לתמ"ל יכולה לפגוע בביסוס ההנקה. Flaherman VJ ועמיתיה ניסו במחקרם לקבוע באם הגבלת כמות התמ"ל היומית במהלך חודש ראשון לאחר לידה יכולה להשפיעה על ביסוס ההנקה ולהעלות את שיעורי ההנקה לטווח הארוך. במחקר זה החוקרים השתמשו בבסיס נתונים של ניסוי אקראי מבוקר קיים בארה"ב על מנת לחקור את הקשר שבין כמות התמ"ל שנתנה בחודש הראשון לבין הפסקת הנקה לפני גיל חצי שנה ושנה. מתוך 199 תינוקות יונקים, 80 (40% ) קבלו תמ"ל בגיל חודש ימים והפסקת הנקה לפני גיל חצי שנה ושנה נמצאה בשיעור גבוה יותר (46% ו-67% בהתאמה) מאשר בקרב תינוקות שינקו בלעדית (6% ו 27% בהתאמה) p<0.0005. בקרב תינוקות שקבלו עד 120 מ"ל ליום בחודש הראשון (11%) לעומת אלו שינקו בלעדית מהלך החודש הראשון, לא היה הבדל בשיעור הפסקת ההנקה p=0.42. ניתוח תוצאות המחקר כלל התאמה לגיל, מוצא, הכנסה וכוונה להניק בלעדית. OR (Odds ratio) להפסקת הנקה לפני גיל חצי שנה עמד על 1.15 (95% CI =0.20-6.67)   לתינוקות אשר קבלו פחות מ-120 מ"ל תמ"ל ליממה לעומת היונקים בלעדית. מסקנת החוקרים הינה כי הגבלת כמות התמ"ל עד 120 מ"ל תמ"ל ליממה תוכל למנוע את הפגיעה בביסוס ההנקה ומכאן להעלות את שיעורי הנקה בגיל חצי שנה ושנה.  

 

[1] Flaherman VJ, Mckean M, Braunreuther E et al. Minimizing the relationship between early formula use and breastfeeding cessation by limiting formula volume. Breastfeeding Medicine 2019. Vol 14, number 8 https://doi.org/10.1089/bfm.2019.0055

 

חזרה לגיליון 1