החברה לרפואת הנקה בישראל

כחלק מהגשמת אחת ממטרות החברה, הוקמה ועדת משנה בנושא מחקר, ותפקידה ריכוז וקידום מחקר חדש וקיים בנושא רפואה הנקה בארץ.  ועדת מחקר יוצרת שיתופי פעולה בין אנשי רפואה ומחקר עם תחומי עניין שונים בבתי חולים, משרד הבריאות וקופות חולים. כמו כן, תקדם תקשורת עם רופאים ורופאות בשאר העולם בנושאי מחקר משותפים ותן תמיכה בתכנון וביצוע מחקר בתחום.

ועדת המחקר מרוכזת על ידי ד"ר נועה גור אריה ([email protected]), וחברות בה גם ד"ר מורן פרידמן ([email protected]), ד"ר דינה צימרמן ([email protected]), ד"ר אילנה קורן ([email protected]), ד"ר מירה ליבוביץ ([email protected]) וד"ר מיכל מנסובסקי ([email protected]).  

ניתן ליצור קשר עם הועדה דרך דואר אלקטרוני של אחת מחברות הוועדה.