החברה לרפואת הנקה בישראל
מרכזים טרטולוגים בארץ ו-LACTMED

מרכז ייעוץ תרופתי "אסף הרופא"

08-9779309

המכון הארצי למידע בהרעלות, מרכז רפואי רמב"ם

04-7771900

המרכז הארצי ליעוץ טרטולוגי של משרד הבריאות

02-5082825

NIH Lactmed

Hale's Medications & Mothers' Milk

Infant Risk Center