החברה לרפואת הנקה בישראל
אודות החברה לרפואת הנקה

הנקה הינה הסטנדרט בתזונת תינוקות ומשמעותית לבריאות האם והתינוק.

משרד הבריאות, בדומה לארגונים בינלאומיים אחרים, ממליץ על ההנקה כתזונה בלעדית לתינוק במשך ששת החודשים הראשונים לחייו, ותזונה משולבת עם מזונות בית עד גיל שנה לפחות וכל עוד התינוק והאם מעוניינים בכך.

בישראל אחוזי ההנקה במגמת שיפור, אך הם עדיין רחוקים מהיעד הרצוי: בגיל חודשיים שיעור ההנקה הבלעדית בקרב הנשים היהודיות הוא 61% ובקרב נשים ערביות 47%, בגיל חצי שנה שיעור ההנקה הבלעדית הוא 22.5% בקרב נשים יהודיות ובקרב נשים ערביות 12.3%.

לרופא.ה תפקיד מרכזי בתמיכה בהנקה תוך הערכה, אבחון ומתן מענה הולם למצבים רפואיים שונים של האם והתינוק המתעוררים בעת ההנקה. מטפלים ברפואת הנקה רופאים מהתמחויות שונות – רופאי ילדים, נשים, משפחה, אך גם אורתופדים וכירורגים, ולמעשה כל רופא הבא במגע עם אימהות ותינוקות.

על מנת לטייב ולשפר את הטיפול הרפואי בנשים מניקות וילדיהן, קמה החברה לרפואת הנקה בישראל.

החברה לרפואת הנקה אושרה על ידי ההסתדרות הרפואית במרץ 2018 ומאז פועלת להנגשת הידע לקהל הרפואי באמצעות כנסים, קורסים והרצאות בתכניות לימוד שונות.