החברה לרפואת הנקה בישראל
הנחיה בנושא ירי במטווחים בהיריון ובתקופת הנקה