החברה לרפואת הנקה בישראל
הנקה במלחמה - חשיבות, מציאות וכלים בשטח