החברה לרפואת הנקה בישראל
המדע והמחשבה שמאחורי המדיניות החדשה של AAP "הנקה ושימוש בחלב אם"

ד"ר לארי נובל, מנהל פגייה בית חולים אלמהרסט, נוי יורק