החברה לרפואת הנקה בישראל
מועדי הקורס

אפריל

תאריך פתיחת הקורס לצפייה: 1.04.23
21.4 - מפגש אמצע - 9:00-11:00, יום שישי
28.4 - מפגש סיכום - 9:00-12:00, יום שישי


להרשמה - לחצו כאן 


יוני
תאריך פתיחת הקורס לצפייה: 1.6.23
16.6 - מפגש אמצע - 9:00-11:00, יום שישי
30.6 - מפגש סיכום - 9:00-12:00, יום שישי


להרשמה - לחצו כאן 


אוקטובר
תאריך פתיחת הקורס לצפייה: 1.10.23
13.10 - מפגש אמצע - 9:00-11:00, יום שישי
27.10 - מפגש סיכום - 9:00-12:00, יום שישי


להרשמה - לחצו כאן 


נובמבר
תאריך פתיחת הקורס לצפייה: 30.11.23
22.12 - מפגש אמצע - 9:00-11:00, יום שישי
29.12 - מפגש סיכום - 9:00-12:00, יום שישי

להרשמה - לחצו כאן