החברה לרפואת הנקה בישראל
עמותת לה״ב, עמותה למען פגים בישראל, על בנק החלב - מידע בנוגע לבנק חלב האם, הקריטריונים לקבלת תרומה והנהלים לשימוש בחלב אם