החברה לרפואת הנקה בישראל
מנחם הורוביץ בבנק החלב הלאומי של מגן דוד אדום עם האימהות שתורמות מגופן כדי להציל תינוקות