החברה לרפואת הנקה בישראל
דוחות מב"ת לרך 2 - סקר לאומי שני בנושא מצב הבריאות והתזונה בתינוקות בני 11-9 חודשים בישראל 2019-2020, ממצאים נבחרים