החברה לרפואת הנקה בישראל
Breastfeeding mothers' experiences with community physicians in Israel: a qualitative study