החברה לרפואת הנקה בישראל
Systematic review and meta-analysis of breastfeeding and later overweight or obesity expands on previous study for World Health Organization