החברה לרפואת הנקה בישראל
Breastfeeding, socioeconomic status, and long-term postpartum weight retention