החברה לרפואת הנקה בישראל
Death from firearm injury is now the leading cause of death in children and adolescents in the USA and rose steadily during the past decade.