החברה לרפואת הנקה בישראל
Maintaining Breastfeeding During the Treatment of Breast Abscesses Is Not Contraindicated