החברה לרפואת הנקה בישראל
Prolonged breastfeeding protects from obesity by hypothalamic action of hepatic FGF21