החברה לרפואת הנקה בישראל
Impact of the COVID-19 pandemic on breastfeeding in Israel: a cross- sectional, observational survey