החברה לרפואת הנקה בישראל
Medical and Nursing Students’ Perceptions of and Advice for Extended Breastfeeding: An Exploratory Study