החברה לרפואת הנקה בישראל
Breastfeeding duration modified the effects of neonatal and familial risk factors on childhood asthma and allergy: a population-based study