החברה לרפואת הנקה בישראל
Breastfeeding Beyond 12 Months: Is There Evidence for Health Impacts?