החברה לרפואת הנקה בישראל
Exploring the breastfeeding knowledge level and its influencing factors of pregnant women with gestational diabetes mellitus